January 13, 2019

 

Dhanurmasa ends

BHOGI

10:30AM to 1:00PM: Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Ashtottara Sata Kalashabhishekam
3:53PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam

Goda Kalyanam at 5:30 PM