March 27, 2019

 

10:30 AM: Sri Satyanarayana Abhishekam
1:13 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam