July 15, 2020

 

Daksinayana starts. Sankramana punya kalam at 10:33 AM
6:00PM: Abhishekam for Lord Karthikeya ( Krittika Star)