May 16, 2021

 

Adi Sankara Jayanti
Ramanuja Jayanti
10:00 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
10:30 AM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM - Alamkaram
11:30 PM - Archana
6:21 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam