May 09, 2021

 

Mothers day - Lalitha Sahasranama archana at 8:00 PM<
10:00 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Ashtottara Sata Kalashabhishekam<
10:30 AM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM - Alamkaram
11:30 PM - Archana
6:16 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam