June 14, 2021

 

5:30 PM: Nagadevata Abhishekam ( Aslesha Star)
6:00 PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha