July 23, 2021

 

5:00 PM - Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari
Asadha Full Moon Day (Guru Purnima)
6:00 PM - Sri Rama Satyanarayana Swamy Kalyanam
7:00 PM - Guru Pooja (Felicitation to our Gurus)
7:15 PM - VEDA Library Opening

7:30PM - Group (Samuhika) Satyanarayana pooja


Click here for more details.