August 18, 2019

Sankasti
10:30AM to 11:15 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM - Archana followed by maha prasadam
6:11PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam
7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Ganesha