December 12, 2022

 

5:30 PM: Nagadevata Abhishekam ( Aslesha Star)
7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha