August 14, 2022

 

Sankasti
7:30PM to 9:00PM: Abhishekam for Ganesha (Sankasti)
10:30AM to 11:15 AM: Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Ashtottara Sata Kalashabhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM - Archana followed by maha prasadam
6:15 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam