September 25, 2022

 

Bhadrapada Amavasya
Mahalaya paksa ends
10:30AM to 11:15 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM - Archana followed by maha prasadam
5:26 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam