September 27, 2022

 

5:30 PM: Abhishekam for Anjaneya and Kartikeya

5:30PM: Abhishekam for Narasimha Swamy (Swati Star)

Devi Navratri daily alankaram: Gayatri


Devi Navratri daily Schedule:
11:30 AM - 12:30 PM: Morning Puja (Devi Khadgamala, Lalita Ashtottara Puja)
7:00 PM - 8:30 PM: Lalita Sahasranama Kumkumaarchana, Uttarapuja
8:30 PM - 9:15 PM: Cultural Program followed by Ekanta Seva