September 04, 2022

 

10:30AM to 11:15 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM - Archana followed by maha prasadam
5:52 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam

11:00 AM - Sri Viswanatha Satyanarayana gari sahitya vaibhavam - discourse by Dr. palaparthi Syamalananda garu

Ganesh Navaratri Celebrations
11:00 AM to 12:00 PM: Daily Ganesha Puja
7:00 PM to 8:00 PM: Ganesha Navaratri Special Puja
8:00 PM to 8:45 PM: Cultural Program. click here for program details
9:00 PM Ekanta Seva