September 09, 2022

 

5:30 PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari

Bhadrapada Full Moon Day

7:00PM : Group (Samuhika) Satyanarayana pooja


Click here for more details.