April 16, 2024

 

Sri Rama Navami

Sri Rama Navami


Click here for more details.

5:30 PM: Abhishekam for Lord Anjaneya and Lord Kartikeya
5:30 PM: Nagadevata Abhishekam ( Aslesha Star)
7:00 PM: Sri Sita Rama Kalyanam