Calendar/Events

«
November 2023
»
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

November 03, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari
8:30am - 12:00 noon and 2:30pm - 8:30 pm. Dwi-Satavadhanam in telugu & sanskrit by Sri. Paladugu Sricharan garu in the presence and guidance of Brahmasri Vaddiparthi Padmakar garu.

November 04, 2023

5:00PM to 6:30PM: Abhishekam for Navagrahas and Naagadevata
8:30am - 12:00 noon and 2:30pm - 8:30 pm. Dwi-Satavadhanam in telugu & sanskrit by Sri. Paladugu Sricharan garu in the presence and guidance of Brahmasri Vaddiparthi Padmakar garu.

November 05, 2023

Day light saving ends
10:30 AM to 11:15 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM Archana followed by maha prasadam
3:43 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam

5:30 PM: Nagadevata Abhishekam ( Aslesha Star)

8:30am - 12:00 noon and 2:30pm - 8:30 pm. Dwi-Satavadhanam in telugu & sanskrit by Sri. Paladugu Sricharan garu in the presence and guidance of Brahmasri Vaddiparthi Padmakar garu.

10am - 12 noon: Free Medical Consultation by Dr. Ashok

November 06, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha

November 07, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Anjaneya and Lord Kartikeya

November 10, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari

November 11, 2023

Veterans day
Naraka Chaturdasi
5:00PM to 6:30PM: Abhishekam for Navagrahas and Naagadevata
7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Narasimha Swamy (Swati Star)

November 12, 2023

Aswayuja Amavasya
Dipavali

10:30 AM to 11:15 AM: Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Ashtottara Sata Kalashabhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM Archana followed by maha prasadam
3:39 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam

7:00PM: Lakshmi pooja


Click here for registration

November 13, 2023

Kartika begins, Sarad Rutu
Siva abhiseka diksa starts
7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 14, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Anjaneya and Lord Kartikeya

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 15, 2023

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 16, 2023

Vrscika Sankramanam
Nagula Chaviti
Special Nagadevata Abhishekam

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 17, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 18, 2023

5:00PM to 6:30PM: Abhishekam for Navagrahas and Naagadevata

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 19, 2023

10:30 AM to 11:15 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM Archana followed by maha prasadam
3:36 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 20, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 21, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Anjaneya and Lord Kartikeya

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 22, 2023

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 23, 2023

Thanksgiving day
Ksirabdi Dwadasi
Chaturmasya ends

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

Suddha Ekadasi: 9:00AM : Group (Samuhika) Satyanarayana pooja


Click here for more details.

November 24, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 25, 2023

5:00PM to 6:30PM: Abhishekam for Navagrahas and Naagadevata

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 26, 2023

Kartika full moon day

10:30 AM to 11:15 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
11:15 AM to 12 PM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM to 12:30 PM - Alamkaram
12:30 PM Archana followed by maha prasadam
3:33 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam
5:00 PM: Abhishekam for Lord Karthikeya ( Krittika Star)
6:00PM: Sri Rama Satyanarayana swamy kalyanam

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

Kartika Purnima: First batch 8:30AM : Group (Samuhika) Satyanarayana pooja


Click here for more details.

Kartika Purnima: Second batch 11:30AM : Group (Samuhika) Satyanarayana pooja


Click here for more details.

Kartika Purnima:Sri Rama Satyanarayana Swamy Kalyanam 3:00 PM:


Click here for more details.

Kartika Purnima: Third batch 4:30 PM : Group (Samuhika) Satyanarayana pooja


Click here for more details.

November 27, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 28, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Anjaneya and Lord Kartikeya

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 29, 2023

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration

November 30, 2023

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Ganesha (Sankasti)

Karthika Maasa Deeksha


Click here for monthly sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for individual event sponsorship registration

Karthika Maasa Deeksha


Click here for special Siva deeksha sponsorship registration